• ผลิตภัณฑ์
  • ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 8 แห่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ษซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 3 แห่ง และสถานีบริการก๊ษซธรรมชาติ (NGV)  จำนวน 1 แห่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ทีพีไอพีแอล(TPIPL)" โดยสถานีบริการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยซึ่งจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และสินค้าอื่นๆให้แก่ลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก
สาขาทาวเวอร์  
เลขที่ 26/57 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สาขาสระบุรี 1  
เลขที่ 309 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
สาขาอ่อนนุช  
เลขที่ 359 หมู่5 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
สาขามวกเหล็ก 1  
เลขที่ 90 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สาขามวกเหล็ก 2  
เลขที่ 158 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
สาขาแจ้งสนิท  
เลขที่ 390 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
สาขาซอยกลาง  
เลขที่ 211/2 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
สาขาสุดบรรทัด  
เลขที่ 1/4 ซอย13 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
สาขาสระบุรี 2  
เลขที่ 309 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
สาขาปากข้าวสาร  
เลขที่ 162 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
สาขาปู่เจ้าสมิงพราย  
เลขที่ 80/1 หมู่5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
สาขาพยุหะคีรี เลขที่ 12 หมู่ 7 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
เลขที่ 12 หมู่ 7 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130